1proc_dla_Caritas

Przekaż nam 1 % swojego podatku

Drodzy przyjaciele, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy podatnik ma możliwość przekazania 1% swojego podatku należnego za poprzedni rok podatkowy organizacji pożytku publicznego. Proponujemy podzielenie się możliwością przekazania 1% na dzieła charytatywne prowadzone przez Caritas Diecezji Gliwickiej, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000247809 (z dopiskiem DDP „Rodzina”). Dziękujemy za […]